1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės ( toliau ,,Taisyklės") sudarytos norint užtikrinti Pirkėjo ir Pardavėjo teises, nustatyti pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo bei grąžinimo tvarką bei kitas su prekių pirkimu - pardavimu internetinėje parduotuvėje susijusias nuostatas.
1.2. Norėdamas naudotis Zaislubaze.lt teikiamomis paslaugomis, Pirkėjas privalo susipažinti su paslaugų teikimo sąlygose nustatytomis taisyklėmis. Uždėdamas varnelę ant ,,Aš susipažinau ir sutinku su paslaugų teikimo sąlygomis" Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė visas taisykles, jas supranta ir sutinka su visomis jose išdėstytomis sąlygomis bei įsipareigoja jų laikytis. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali atlikti pirkimo - pardavimo sandorio ir naudotis parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus ir prieš tai pranešęs apie taisyklių pakeitimus Pirkėjui.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1.Registruojantis internetinėje parduotuvėje Pirkėjas turi pateikti teisingą asmeninę informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą). Perkant prekes Pirkėjas privalo pateikti papildomus teisingus duomenis (pilną mokėtojo adresą, pilną gavėjo adresą, telefoną, pasirinkti mokėjimo būdą). Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą.2.2. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvėje, laikoma slapta ir neviešinama.
2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu duomenis laisvai keisti, papildyti ar ištrinti.

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką “Patvirtinti užsakymą” ir apmoka Pirkėjo padarytą užsakymą.
3.2. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po to, kai Pardavėjas užsakymo būseną pakeičia į "Patvirtintas", "Paruoštas atsiėmimui Kaune" arba "Paruoštas atsiėmimui Vilniuje".

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes  elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti prekę, vadovaudamasis šioje sutarties 12 dalyje nurodytomis sąlygomis.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas, naudodamasis  internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve.
6.2. Atsiradus nenumatytiems trukdžiams Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
6.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui atšaukti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse aprašytą apmokėjimo už prekes būdą (apmokėjimas bankiniu pervedimu arba Paysera), nesumoka už prekes per 5 (penkias) darbo dienas.
6.4. Kai Pirkėjas pasirenka šiose Taisyklėse numatytą apmokėjimo būdą grynaisiais pinigais prekių atsiėmimo metu, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pirkėjas neatsiima užsakymo per 5 (penkias) darbo dienas.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Už duomenų pateikimo teisingumą atsako Pirkėjas.
7.3.  Pardavėjas užsakytų prekių siuntinį pradeda formuoti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes, jeigu yra pasirenkamas apmokėjimas banko pavedimu arba Paysera, arba pakeitęs užsakymo būseną į "Patvirtintas", jei yra pasirenkamas apmokėjimo būdas banko kortele atsiimant prekes paštomate arba apmokant kurjeriui. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.
7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas bankinis pervedimas ir Pardavėjas gavo pinigus.

8. Prekės kainos

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.
8.2. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

9. Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai

9.1. Pirkėjas apmokėti už prekes turi ne vėliau kaip po penkių darbo dienų po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, t.y. ne vėliau kaip po penkių darbo dienų po užsakymo patvirtinimo.
9.2. Apmokėti už prekes galima šiais būdais:Bankiniu pervedimu -  tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, gavęs reikalingus banko sąskaitos duomenis, į kurią reikia pervesti pinigus apmokant už užsakytas prekes, atlieka piniginį pervedimą naudodamasis internetinės bankininkystės sistema ar nuvykęs į banko skyrių.Apmokėjimas grynaisiais pinigais atsiimant prekes -  pasirinkus šį apmokėjimo būdą, pirkėjas už prekes sumoka jų atsiėmimo momentu. Internetinėje parduotuvėje užsakius prekes ir pasirinkus apmokėjimą atsiimant, Pirkėjas gali atvykti atsiimti prekių Pardavėjo nurodytu prekių atsiėmimo adresu bei darbo laiku. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu, šiuo atveju, laikomas Pirkėjo apmokėjimo už prekes momentas.Internetine mokėjimo sistema Paysera už prekes galima atsiskaityti per Paysera apmokėjimo formą.

10. Prekių pristatymas

10.1. Pirkėjas užsisakydamas prekes įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą bei kontaktinio telefono numerį.
10.2. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
10.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes pasiimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
10.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
10.5. Prekes pristatyti Pirkėjui galima šiais būdais:Užsisakant prekių daugiau nei už 80 eurų siuntimas yra nemokamas. Pardavėjas, išsiųsdamas prekes pasilieka jų išsiuntimą patvirtinančius dokumentus, tad kilus pretenzijoms dėl prekių pristatymo vėlavimo ar kitų nesklandumų, šie dokumentai yra laikomi įrodymu. Pirkėjas siųsdamas įsipareigoja nurodyti tikslų savo adresą, vardą bei pavardę.Apmokėjimas grynaisiais atsiimant prekes - Internetinėje parduotuvėje užsakius prekes ir pasirinkus apmokėjimą atsiimant, Pirkėjas gali atvykti atsiimti prekių Pardavėjo nurodytu adresu bei darbo laiku. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentu, šiuo atveju, laikomas Pirkėjo apmokėjimo už prekes momentas. Prekes šiuo būdu galima atsiimti Kauno bei Vilniaus mieste.Omniva paštomatais bei kurjeriu - siunta pristatoma į pasirinktą Omniva paštomatą arba Omniva kurjerio Pirkėjo nurodytu adresu. Informaciją kaip atsiimti siuntą iš Omniva paštomato pirkėjas gauna SMS žinute. Omniva kurjeris nurodytu telefono numeriu informuoja apie numatomą pristatymo laiką.
10.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti  siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

11. Prekių kokybės garantija

11.1. Kiekvienos elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
11.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetiniame prekybos centre esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

12. Prekių grąžinimas ir keitimas

12.1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekės pirkimo ir pardavimo sutarties ir grąžinti prekę, pranešdamas apie tai Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo, šiomis sąlygomis:
12.1.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę, jeigu prekė yra kokybiška, nesugadinta, nebuvo panaudota, pakeista ar kitaip iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
12.1.2 Pardavėjui gavus pranešimą elektroniniu paštu (elektroniniame laiške Pirkėjas nurodo norimą grąžinti prekę bei prekės užsakymo numerį) apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą, Pirkėjas prekes Pardavėjui grąžins per 15 dienų nuo pranešimo gavimo.
12.1.3. Pardavėjui gavus grąžinamas prekes ir įvertinus jų kokybę, per 7 dienas Pirkėjui bus grąžinta už prekę sumokėta pinigų suma.
12.1.4. Jeigu Pardavėjui grąžinta prekė bus panaudota, sugadinta, pakeista ar kitaip neatitiks prekinės išvaizdos reikalavimų, pardavėjas pasilieka teisę Pirkėją informuoti apie nustatytus trūkumus ir nepriimti grąžinamos prekės.
12.1.5. Pirkėjo patirtos išlaidos, grąžinant Pardavėjui prekes, nėra kompensuojamos.

13. Atsakomybė

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už parduotuvės registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
13.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
13.4. Jei Pardavėjo internetiniame prekybos centre yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

14. Apsikeitimas informacija

14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba nurodytu kontaktiniu telefono numeriu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis, jis negali naudotis ,,Zaislubaze.lt" internetinės parduotuvės paslaugomis.
15.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.